Grupa Miłosierdzia Bożego

Życie i posłannictwo s. Faustyny zainspirowało apostolski ruch Bożego Miłosierdzia. Jego zadaniem jest dążenie do chrześcijańskiej doskonałości drogą, którą ona ukazała oraz głoszenie życiem i słowem tajemnicy miłosierdzia Bożego, a także wypraszanie go dla całego świata.

Jednym z przejawów ruchu jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia. Łączy ono kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. dążenie do doskonałości chrześcijańskiej drogą ufności w stosunku do Boga i miłosierdzia względem bliźnich,
  2. poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego,
  3. wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.
ZMIEŃ ROZMIAR
KONTRAST