Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin ślubu
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą.
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty

• dokumenty tożsamości

• świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)

• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej

• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

• w tygodniu poprzedzającym termin ślubu należy dostarczyć zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, jeśli były głoszone poza nasza parafią, a także dane personalne świadków

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych.
Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa uzyskamy w kancelarii parafialnej.
Narzeczeni powinni również wziąć udział w trzech spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

ZMIEŃ ROZMIAR
KONTRAST