Namaszczenie

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Udzielanie
W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych.
Odwiedzamy naszych chorych także w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

Stałym terminem odwiedzin chorych w ich domach są rekolekcje adwentowe i wielkopostne.

Oprócz tego w Dzień Chorego – w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece…)
Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)

W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych, w pierwsze piątki miesiąca. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

Istota Sakramentu
Nie jest to „ostatnie namaszczenie”, ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.

ZMIEŃ ROZMIAR
KONTRAST